Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

 

Trzeba żyć tak, aby w każdym czasie można było spojrzeć Jezusowi w oczy, trzeba tak spędzać każdy dzień, aby to, co wiąże się z codziennością, nie oddaliło nas od Boga. "Czuwajcie i módlcie się" – Jezus daje nam gotową wskazówkę na dobre życie. Nie oznacza to, że mamy bez przerwy klęczeć – dobrze wykonywane obowiązki też są czuwaniem, życie zgodnie z Ewangelią też jest modlitwą.