– Zachęcam wszystkich do czytania Słowa Bożego, ponieważ bez Słowa Bożego nie ma Kościoła – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki z okazji Niedzieli Biblijnej, obchodzonej 18 kwietnia, która rozpoczęła XIII Tydzień Biblijny.

Abp Gądecki przypomniał też regułę św. Hieronima: „Nie znać Pisma św. to nie znać Chrystusa”. – Pismo św. jest pierwszą i najważniejszą Księgą wiary Kościoła. Jest kręgosłupem całej jego refleksji teologicznej. Każda epoka w inny sposób podchodziła do tej Księgi, odczytując ją ciągle na nowo, na różne sposoby w swojej konkretnej sytuacji – zaznaczył.

W tym roku Tydzień Biblijny jest przeżywany pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. W Tygodniu Biblijnym, po szeroko prezentowanej w Niedzielę Palmową i w Wielkim Tygodniu historii męki i śmierci Jezusa, mamy szansę odkrywać jej uniwersalny charakter, jej wpływ na życie Kościoła i świata od pierwszego stworzenia (Rdz 1-2) aż do nowego stworzenia „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5).

Kolejne Tygodnie Biblijne mają na celu odsłaniać centralną rolę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w dziejach człowieka i świata. – Co więcej, mają ukazywać, dzięki jakim dynamizmom Jego śmierć i zmartwychwstanie przenika wszystko: od pierwszego Adama do zbawionych w niebie. I że dzisiaj to jednorazowe Wydarzenie – poprzez moc Słowa proroczo je wieszczącego, a zapisanego w Piśmie św. Starego Testamentu, i świadectwa apostolskiego utrwalonego w Ewangeliach (por. Łk 24,45-48) i księgach Nowego Testamentu – dosięga nas, wierzących XXI wieku – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

Ks. prof. Witczyk zauważył, że zgodnie z hasłem roku duszpasterskiego 2020/2021 tegoroczny Tydzień Biblijny ma na celu ukazać związek męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa z Wieczerzą Pańską i odsłonić, jakie wymagania jej uczestnikom stawia Bóg, a nade wszystko sam Chrystus („nowe przykazanie” miłości wzajemnej – por. J 13,34-35; 15,12-17), i jak to Jego przykazanie z całą powagą podzielonym chrześcijanom we wspólnocie kościelnej w Koryncie – jak również i nam – wyjaśniał św. Paweł.

Ks. prof. Witczyk przyznał, że w ostatnim czasie obserwuje większe umiłowanie Ewangelii i zawartego w niej nauczania Pana Jezusa. – W warunkach naszego kościelnego i narodowego życia spokojne i systematyczne wprowadzanie chrześcijan i ludzi dobrej woli, ale także młodzieży szukającej sensu życia w samodzielne myślenie prawdami objawionymi o Bogu, o człowieku i życiu wiecznym jest tak konieczne jak tlen – zaznaczył.

W ramach tegorocznego Narodowego Czytania Pisma Świętego polecano lekturę Ewangelii wg św. Marka. To bardzo krótka księga. Może w ciągu tego tygodnia uda Ci się ją przeczytać?