Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” – pozdrowienie anielskie oddaje istotę dzisiejszej uroczystości oraz prawdę o Maryi poczętej bez zmazy grzechu pierworodnego. Pełnia łaski, która cechuje Maryję to fenomen, który powinien zachwycać każdego. 

Jakże to możliwe, że Stworzenie jest zachowane od grzechu pierworodnego, że jest wolne od jakiegokolwiek grzechu uczynkowego: w myśli, w mowie, czy poprzez zaniedbanie? A jednak Bóg taką pełnią łaski obdarował swoją Oblubienicę.

Nie do pojęcia jest tajemnica orędzia anielskiego. Nie do pojęcia jest misja, która ma zostać spełniona przez Dziewicę z Nazaretu – po ludzku jest to niemożliwe, ale nie dla Boga, dla którego możliwe jest wszystko.

Z tej prawdy także wypływa troska Maryi o każdego człowieka, o każde Boże dziecko. Bóg dla nas zesłał swego Syna, aby nas zbawił. Dla nas i naszego zepsutego przez grzech wnętrza, uchował naturę Maryi i wszelkiej zmazy grzechu, tym samym uczynił Maryję naszą ochroną przed wszystkim, co złe i grzeszne. Prawda ta niechaj zachęca każdego do uciekania się pod Jej macierzyńską opiekę, przed którą Zły ucieka z lękiem.

Gdy twoja natura upada, pamiętaj, że w Maryi zawsze znajdziesz wsparcie.

 

Zobacz >>Archiwum<< Radia Profeto - wszystkie audycje, które były emitowane na naszej antenie w jednym miejscu.