Fenomen wartości człowieka

Fundacja Hospicyjna MÓJ DOM zaprasza na wydarzenie poświęcone wartości człowieka „Fenomen”, które 3–4 października odbędzie się w Warszawie.

To cykliczne, artystyczne spotkanie ma na celu zatrzymanie się nad istotą każdego człowieka, bez względu na to, w jakiej obecnie sytuacji się znajduje. „Nasze przedsięwzięcie ma uwrażliwić społeczeństwo na tę wielką i niezaprzeczalną WARTOŚĆ, jaką jest każdy człowiek: zdrowy czy chory, starszy czy młody, bogaty czy ten z ulicy, któremu już odebrano miano ludzkiego Istnienia. Będziemy propagować wiedzę na temat różnych społecznych wykluczeń. Zatrzymamy się nad pytaniem: kim dla mnie jest człowiek?” – zapowiadają organizatorzy.

„Oczami sztuki współczesnej przedstawiamy człowieka jako przenikającą się bogatą całość: ciała, emocji, psychiki, ducha. Poprzez formy ekspresji artystycznej opowiadamy się za pięknem, dobrem i prawdą. Są to opowieści o ludzkich historiach, tak aby wartości, którymi się kierujemy, nabierały nowego wyrazu, a prowadzona w ten sposób narracja stała się formą dialogu z odbiorcą. Sztuka jako forma wartościowania jest dla nas sposobem na ukazanie piękna naszej różnorodności, niezależnie od sytuacji, w jakiej znajduje się każdy z nas” – mówią organizatorzy o celu wydarzenia.

Artyści

W „Fenomenie” wezmą udział artyści wizualni młodego pokolenia oraz zespół wyjątkowych muzyków:

– JACEK HAJNOS OP /grafika/ – z projektem „Różnica”, czyli o tym, co w życiu najważniejsze, na przykładzie historii ludzi, którzy w oczach innych stracili prawie wszystko, łącznie z prawem do traktowania ich jak osoby. "Różnica" to projekt, który zachwyca zarówno najwyższą artystyczną jakością obrazów, jak i psychologicznym wymiarem pojawiających się w nim historii. Wobec tego dzieła trudno przejść obojętnie!

– KAMILA KANSY /fotografia/ – twórczość jest dla niej częścią prostej codzienności. Jest miejscem, w które wychodzi oczekiwać w nadziei na spotkanie z Osobowym Pięknem. Fotografuje i pisze, a w zasadzie tka opowieści, których wątki, choć porozrzucane po kadrach i tytułach prac, plotą wspólną narrację o dotkliwym i melancholijnym, łagodnym i prostym trwaniu w świecie.

– PAULINA KRAJEWSKA /ikony/ – Prosta, uboga forma jej obrazów wizualnie odbiega od ikon kanonicznych, ale ma w sobie najistotniejszą cechę ikony – przekaz duchowy. To modlitwa maluje prace Krajewskiej, modlitwa i pragnienie poznania tajemnic sacrum. Ten sakralny aspekt przyciąga i zatrzymuje odbiorców nie tylko przy ikonach artystki, ale przede wszystkim przy Boskiej Tajemnicy ukrytej w każdym człowieku.

– DARUSZ NOWAK /rzeźba/ – Większość dotychczasowego życia spędził w Japonii i Finlandii. Jest aktywny w różnych dziedzinach sztuk wizualnych: grafice, rysunku, ceramice, instalacjach multimedialnych. Skupia się na tworzeniu instalacji oraz rzeźb multimedialnych w kontekście technologii a relacji międzyludzkiej. Poprzez swoje prace artysta wypowiada się na temat kondycji relacji współczesnego człowieka w dobie cybernetyzacji. Obecnie pracuje na wydziale Rzeźby w Krakowskim ASP jako asystent w pracowni Rzeźby IV u prof. dr. hab. Józefa Murzyna.

– MARLENA WĄSOWSKA /malarstwo/ – Swoje prace buduje, posługując się przedstawieniami symboliczno-metaforycznymi bez figuracji, w postaci uproszczonych form o charakterze geometrycznych znaków. Dzięki nim tworzy przestrzeń, w której zwraca się do drugiej osoby w sposób niebezpośredni i niedosłowny, dążąc do zainicjowania w nowym kształcie widzenia i rozważania treści, pojęć i wydarzeń związanych z rozwojem i ocaleniem człowieczeństwa. Inspiracje do przemyśleń i pracy twórczej odkrywa w duchowości chrześcijańskiej oraz w poruszających świadectwach ludzi, ich historiach i doświadczeniach. Wyraża niezwykłość człowieczeństwa w wymiarze transcendentnym. Przygląda się „człowiekowi wewnętrznemu i zewnętrznemu”, „staremu i nowemu”, rozważa, zadaje pytania.

– Będą też prace studenta IV roku warszawskiego ASP – HUBERTA DOLINKIEWICZA. Istotną rolę w twórczości tego młodego artysty spełnia pojęcie znaku i pisma asemicznego jako nośników treści. W praktyce twórczej odwołuje się do szeroko pojętej tradycji sztuki chrześcijańskiej, surrealizmu i abstrakcjonizmu drugiej połowy XX wieku, choć bliski mu jest także drzeworyt japoński.

Wydarzenie scali swoją muzyczną energią Chór Alla Polacca, który charakteryzuje się wyjątkowym brzmieniem. Unikalne sposoby nauczania dyrektor artystycznej Anny Bednarskiej oparte są na jej rozległym wykształceniu w zakresie pracy z głosem, ciałem i oddechem.

– Dr ANNA BEDNARSKA – dyrygentka, wykładowczyni i nauczycielka śpiewu. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończyła również studia na Uniwersytecie Muzycznym w Lübeck w klasie śpiewu solowego prof. Ute Niss. Poznała tam metody słynnej szkoły wokalnej Franziski Martienssen-Lohmann, opartej na technice śpiewaka i pedagoga Manuela Garcii. Metody te wykorzystuje w pracy z chórzystami, którzy dzięki nim uczą się poznawać swój głos, odkrywać dźwięk zdrowy, naturalny, a zarazem piękny i poruszający dla słuchaczy. Brzmienie chóru jest regularnie doceniane przez jury konkursów chóralnych, którzy określają je jako “czarujące”, “lśniące” i “czyste”. Chór zdobywa nagrody na polskich i międzynarodowych konkursach. W ostatnich latach mieli okazję wykonywać tradycyjne utwory w językach, takich jak japoński, hebrajski czy suahili. Rok 2022 już przyniósł chórowi wspaniały sukces: I miejsce w kategorii Folk Music podczas Grieg International Choir Festival w Bergen (2022).

Odbiorcy

Dla młodych uczestników Wydarzenia planowany jest tzw. czas dla młodzieży szkolnej. Będzie to kilkugodzinne spotkanie połączone z możliwością rozmowy z twórcami wystawy, prelekcjami o tematyce medycznej i społecznej oraz warsztatami psychomotorycznymi.

Planowany jest także finał artystycznego konkursu szkolnego „6 Bridges – Most Wartości”, opartego na 6 wartościach: mądrość, wiara, nadzieja, pomoc, przyjaźń, miłość. A ponadto w całym Wydarzeniu wybrzmi zaangażowanie młodzieży w wolontariacie uczniowskim. Ich pomoc i integracja będą zwieńczeniem kilkuletnich prelekcji fundacyjnych skierowanych do szkół.

Organizator

Fundacja Hospicyjna MÓJ DOM jest społecznością powstałą z potrzeby serca, zrzeszającą osoby, które chcą „robić to, co kochają”. – Naszą misją jest towarzyszenie chorym na SLA (stwardnienie boczne zanikowe) i ich rodzinom w najtrudniejszym momencie życia, jakim jest zmaganie się z nieuleczalną chorobą oraz śmiercią. Źródłem naszych działań jest MIŁOŚĆ, którą chcemy nieść wszędzie tam, gdzie wydaje się, że umarła już nadzieja – mówią o sobie. – Jesteśmy przekonani, że m.in. poprzez sztukę łączymy się w społeczność, na której tak bardzo nam zależy! TO WŁAŚNIE SZTUKA od początku powstania Fundacji Hospicyjnej MÓJ DOM jest zasadniczym narzędziem pracy terapeutycznej i komunikacyjnej. Szalenie ją cenimy. Naszym przewodnim hasłem jest myśl św. Maksymiliana Kolbego „Tylko Miłość jest Twórcza”. MIŁOŚĆ I TWÓRCZOŚĆ nieustannie nam towarzyszą i zarazem tworzą wyjątkową tożsamość naszej Fundacji – dodają.

Więcej informacji: www.mojdom.org.pl

PLAN WYDARZENIA:
3 X 2022 – poniedziałek
godz. 15.00 – otwarcie wystawy rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii oraz instalacji multimedialnej 
godz. 15.00 – 18.00  zapraszamy młodzież i seniorów, możliwość rozmowy z artystami 
godz. 18.00 – 21.00  zapraszamy studentów i dorosłych
godz. 21.00 – zamknięcie wystawy

4 X 2022 – wtorek
11.00 – otwarcie wystawy rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii oraz instalacji multimedialnej 
12.00 – 15.00  czas dla młodzieży
12.00 – rozstrzygnięcie KONKURSU szkolnego
12.30 – 14.30  prelekcje i spotkania
17.00 – 21.00 czas dla dorosłych
18.00 – WERNISAŻ
19.30 – KONCERT
ok. 21.00 – Zamknięcie wystawy