Filary Kościoła

Środa, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), rok II, Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

 

„Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. Wiara Świętych Piotra i Pawła swój fundament znalazła w łasce objawienia ze strony Boga Ojca. Apostołowie otwarli się na nią w całej pełni i dlatego stali się filarami Kościoła. Zaufali Bogu całym sercem, uznali Go za wiarygodnego i konsekwentnie budowali swoje życie w oparciu o otrzymany dar.

Niech dla nas będzie to zachętą do przyjęcia przekazu danego nam przez Boga Ojca. Jest on zawarty w Piśmie Świętym, możemy go nieustanne zgłębiać i budując na nim nasze codzienne życie, sami będziemy się stawali ważnymi elementami wspólnoty Kościoła.