Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.

 

Po raz kolejny Pan Jezus uwidacznia sens formacji swoich uczniów poprzez postawy ludzkie będące kontrastami. Nie pokazuje szarości duchowej, marazmu, liberalizmu, rozmydlenia... Zobaczmy raz jeszcze, co mówi dzisiaj Mistrz.

Jedni, którzy uważają się za wartościowych, lepszych od innych, bo przecież znali Pisma, byli uczonymi – stanowią wykształconą warstwę społeczną, inteligencję, ale zapominają o jednej rzeczy – o pokorze. Przeciwieństwem  bogatych jest wdowa. Zwyczajna, uboga i jej znamienne uniżenie w świątyni. Nie posiadała nic z tych rzeczy, którymi chełpili się faryzeusze, miała tylko POKORĘ. Oddała wszystko, co miała.

Jest jeszcze jeden fragment ewangelii, który koreluje z powyższym. Pamiętamy, kiedy bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa i pyta, co ma czynić, aby otrzymać życie wieczne. Uzyskał odpowiedź: "Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!" (Mt 19,21). I to jest właśnie Jezusowa formacja uczniów. Zawsze w kierunku pokory. "Kto się wywyższa..."

Odwiedziłem wczoraj zaprzyjaźnionego księdza. Podczas spowiedzi okraszonej słowem formacji usłyszałem, że nie istnieje inna forma kształtowania człowieka niż ta, która na celu ma napis POKORA. Możemy nazywać sobie "formacją" pewne ścieżki, jakimi kroczymy na drodze procesu wzrastania w wierze, ale jeśli celem nie jest POKORA, to nigdy nie będzie to Jezusowa droga kształtowania uczniów. I ks. Zbyszek rzekł: "bo wiesz, w niebie znajdziesz wszystkie wady tego świata, ale nie znajdziesz pychy, a w piekle znajdziesz wszystkie ludzkie zalety, ale nie ma w nim pokory".