Anioł tak się do mnie odezwał: «Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka». I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

 

Należymy do Kościoła zbudowanego na fundamencie dwunastu Apostołów. Ich wpatrywanie się, wsłuchiwanie i odczuwanie Chrystusa wpłynęły na nasz wzrok, słuch i wrażliwość na obecność Boga. Tak jak rodzice ubogacają swoje dzieci własnym doświadczeniem życiowym, tak i my czerpiemy w sposób mistyczny poprzez tajemnicę świętych obcowania z wiary Apostołów.

Dziękujemy Ci, Jezu, za nasz Święty, Apostolski Kościół.