Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach - dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.

 

Należymy do Kościoła zbudowanego na fundamencie dwunastu apostołów. Ich wpatrywanie się, wsłuchiwanie się i odczuwanie Chrystusa wpłynęło na nasz wzrok, słuch i wrażliwość na obecność Boga. Tak jak rodzice ubogacają swoje dzieci własnym doświadczeniem życiowym, tak my czerpiemy w sposób mistyczny poprzez tajemnice Świętych Obcowanie z wiary apostołów.

Dziękujemy Ci Jezu za nasz Święty, Apostolski Kościół. 

 

Przeczytaj również >>Być i już<< Eweliny Gładysz.