Fundament wiary

Środa, I Tydzień Wielkiego Postu, rok I, Łk 11,29-32

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

 

Dzisiaj Jezus daje nam bardzo ważną wskazówkę. Fundamentem naszej wiary jest przyjęcie prawdy o Jego zmartwychwstaniu, którego zapowiedzią jest historia proroka Jonasza. Bez zmartwychwstania wszystko traci sens. Trudno się dziwić zmierzchowi wiary w tzw. „zachodnim świecie”, gdy badania pokazują, że tylko około 10% ochrzczonych wierzy tam w zmartwychwstanie. Nie potrafią odczytać znaku i dlatego się nie nawracają. A tu jest coś więcej niż Jonasz, Salomon, Królowa z Południa. Dostrzegamy to?

Duchu Święty, daj nam łaskę nieustannego życia prawdą o zmartwychwstaniu.