Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata".

 

Jak dobrze znamy dzisiejszą Ewangelię… W konfesjonale często słyszę o grzechu obgadywania, wyolbrzymiania, zazdrości…

I mnie samemu zdarza się umniejszać bądź usprawiedliwiać moje wady i dopatrywać się wielkich przewinień u bliźnich.

Gdzie tu pokora? Człowiek pokorny potrafi przebaczyć, zrozumieć. Tylko ten kto ma pokorę w swoim sercu może zrozumieć czym tak naprawdę jest wielki dar miłosierdzia Bożego.

Próbujmy dziś traktować naszych bliźnich z wyrozumiałością i przebaczyć każdemu – jeśli zajdzie taka potrzeba.