Głoś z mocą

Niedziela, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok B, Mk 16,15-20

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

Ostatnie ukazanie się Jezusa Zmartwychwstałego związane jest z przekazaniem misji głoszenia całemu światu Ewangelii. Święty Marek podkreśla niezwykły radykalizm i wręcz apodyktyczny sposób wypowiadanych słów przez Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Właściwą reakcją na głoszone Słowo jest wiara, która będzie prowadzić do przyjęcia chrztu świętego. 

Jezus podkreśla też niektóre znaki, które towarzyszyć będą wierzącym. Dokonywać ich będą mocą Chrystusa. Pośród wyliczonych pojawiają się: skuteczne egzorcyzmy, charyzmat mówienia obcymi językami, uzdrawianie chorych oraz alegoryczny obraz nieszkodliwości wężów i trucizn. Wąż jest symbolem zła i Szatana. Tekst więc stwierdza, że moce ciemności będą bezsilne wobec Apostołów.

Z Chrystusem wszystko jest możliwe. Wierząc i ufając Mu, człowiek nigdy nie zginie, ale będzie zasługiwał na królestwo Boże.