Granice

Wtorek, XII Tydzień Zwykły, rok I, Mt 7,6.12-14

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują".

Ewangelizacja ma swoje granice. Gdzie jest ta granica? Jezus mówi, by nie narażać Jego Ewangelii na przekłamanie i podeptanie tylko dlatego, by się przypodobać innym. To świat ma się dostosowywać do ewangelicznego przesłania, nie odwrotnie. Wąska jest ścieżka, po której trzeba iść. Szeroka droga daje tylko odczucie wolności, odczucie swobody. Idąc wąską ścieżką, trzeba stawiać pewne kroki. Docenia się każdy przebyty metr. Jest trudniej, ale taka droga wiedzie do życia.