Granice wiedzy

Piątek, XXVI Tydzień Zwykły, rok II, Hi 38,1.12-21;40,3-5

Czy dotarłeś do źródeł morza? Czy doszedłeś do dna Otchłani? Czy wskazano ci bramy śmierci? Widziałeś drzwi do ciemności? Czy zgłębiłeś przestrzeń ziemi? Powiedz, czy znasz to wszystko? Którędy droga do mieszkania światła? A gdzie siedziba mroku, abyś go zawiódł do jego granicy i rozpoznał ścieżki do jego domu? Jeśli to wiesz, to się wtedy zrodziłeś, a liczba twych dni jest ogromna». A Hiob odpowiedział Panu: «Jestem mały, cóż Ci odpowiem! Rękę położę na ustach. Raz przemówiłem i nie odpowiem, i drugi raz, a niczego nie dodam».

 

 

Czasem wydaje się mam, że wszystko wiemy. Są jednak granice naszej wiedzy. Często przecież stajemy wobec pytań, na które nie znajdujemy odpowiedzi. Im szybciej zdany sobie sprawę z naszych ograniczonych możliwości, tym szybciej zaczniemy poszukiwać kogoś większego.

Czy w Twoim życiu szukasz odpowiedzi w Bogu?