Grupa specjalna

Piątek, Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa (19 stycznia), rok II, Mk 3,13-19

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

 

Jezus spośród wielu swoich uczniów wybiera Dwunastu – tworzy specjalną grupę, której daje specjalne zadanie. Przede wszystkim mają towarzyszyć swojemu Nauczycielowi, być przy Nim, poświęcić swój czas – to najważniejsze.

Dopiero następne zadania to konkretne misje głoszenia nauki Jezusa, a potem wypędzanie złych duchów.