Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!».

 

W potocznym rozumieniu ludzie gwałtowni postrzegani są raczej w sposób negatywny. Gwałtowny to taki, który ma porywczy charakter, jest wybuchowy, reaguje emocjonalnie.

Jak zatem rozumieć słowa Jezusa: „(…) królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni”? Jezusowi chodzi o gwałtowników w przestrzeni życia duchowego. To ci, którzy najwyższą troską otaczają królestwo Boże, bronią go i rozszerzają wszędzie, gdzie tylko się znajdują. Zabiegają o nie gwałtownie, bez ociągania i zbędnej kalkulacji. Gwałtownicy nie lękają się wroga, ponieważ walczą w imieniu Boga. Królestwo Boże jest najważniejsze!