Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!»

 

„Królestwo niebieskie doznaje gwałtu” – to znaczy przeżywa wielki napływ ludzi. To dobrze, bowiem człowiek istnieje po to, aby być w niebie. Warunkiem dostania się do nieba jest przede wszystkim pragnienie miłości.

Jan Chrzciciel przygotował drogę Panu. Nam dzisiaj dużo łatwiej kroczyć tą drogą i być gwałtownikami nieba. Czy jestem w tłumie owych gwałtowników zmierzających do królestwa Bożego?