Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan, i nie ma innego.

 

Myśli Pana Boga są niesamowite i Jego pomysły do odgadnięcia niemożliwe. Uczy mnie tym dzisiejszym słowem, by nie wypowiadać słów nieprawdziwych i krzywdzących o bliźnim. Bo nie-Żyda wybrał sobie Bóg na Swojego pomazańca, i namaścił tego, który „Go nie znał”, by ten uwolnił z jarzma niewoli naród wybrany. Dobrze więc pomyśl, Nim pogardliwie o kimkolwiek powiesz „heretyk”.