Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeże zboże w worku. On zaś rozkazał: «Podaj ludziom i niech jedzą!». Lecz sługa jego odrzekł: «Jakże to rozdzielę między stu ludzi?». A on odpowiedział: «Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki». Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki – według słowa Pańskiego.

 

Jeżeli masz czegoś tak niewiele, że nie ma prawa starczyć dla wszystkich, to jeśli będzie to coś takiego, co ofiarowałbyś bez skrępowania Bogu (a tym czymś w Izraelu były pierwociny ze wszystkiego), każdemu nie tylko wystarczy, ale jeszcze i zostanie. Hojność to jedno z imion Boga.