Idź do Galilei

Niedziela, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rok B