Idź i kochaj

Piątek, V Tydzień Wielkanocny, rok II, J 15,12-17

Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

 

Przykazanie miłości jest najważniejszym i największym przykazaniem zostawionym nam przez Pana Jezusa. Okazywanie wzajemnej miłości ma wielką siłę: potrafi zmienić czyjeś życie, pogodzić skłócone osoby i usunąć to, co je dzieliło.

Jezus wzywa nas dzisiaj do ciągłego miłowania. Wzywa nas również do głoszenia Ewangelii miłości wszystkim dookoła. Każdego dnia powinniśmy okazywać miłość słowem, gestem lub dobrym uczynkiem. Mamy wzajemnie obdarzać się dobrocią, miłością, życzliwością i szacunkiem, bo według dzisiejszych słów Pana Jezusa mamy dawać świadectwo o naszej miłości do innych. Wtedy rzeczywiście staniemy się Bożymi przyjaciółmi, prawdziwymi uczniami i świadkami Jezusa.

Więc już dziś idź i kochaj każdego bez wyjątku.