III Światowe Spotkanie Misjonarzy Miłosierdzia

III Światowe Spotkanie Misjonarzy Miłosierdzia, zorganizowane z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, odbędzie się w Watykanie od soboty do poniedziałku, a jego centralnym punktem będzie koncelebra z Ojcem Świętym Mszy św. w Niedzielę Bożego Miłosierdzia w Bazylice św. Piotra.

“Misjonarze Miłosierdzia pełnią ważną posługę w Kościele, zwłaszcza jako szafarze sakramentu pojednania, także tam, gdzie obecność katolików jest ograniczona, pokonują wiele kilometrów, aby dotrzeć do różnych wspólnot. Uczestnicy pochodzą z wielu różnych krajów, m.in. z Argentyny, Brazylii, Kolumbii, Kostaryki, Wenezueli, Libanu, Filipin, Indii i Wietnamu. Nie brakuje również przedstawicieli Afryki: Nigerii, Mali, Malawi, Kenii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ghany, Gwinei i Kamerunu. W szczególności są wśród nich księża z Ukrainy, dla których uzyskano specjalną wizę na wyjazd z kraju. Kapłani ci pochodzą z obwodów zachodniej Ukrainy: obwodu chmielnickiego, obwodu czerniowieckiego, obwodu tarnopolskiego i Hnizdyczowa w obwodzie lwowskim. Duża liczba uczestników pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i Europy” – czytamy w komunikacie organizatorów.

Posługę Misjonarzy Miłosierdzia ustanowioną przez papieża Franciszka w 2016 r. pełni obecnie około 1040 kapłanów. Jest wśród nich 70 Polaków – m.in. ks. Michał Olszewski SCJ i o. Michał Legan OSPPE.