Ikona Boga

Niedziela, XVII Tydzień Zwykły, rok II, 2 Krl 4,42-44

Lecz sługa jego odrzekł: "Jakże to rozdzielę między stu ludzi?" A on odpowiedział: "Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki". Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki – według słowa Pańskiego.

 

Jak będziemy słuchać proroków – Bożych mężów, Bożych posłańców to ocalejemy. Oni bowiem promieniują wiarą i ufnością tak wielką, że i nam się one udzielą. Bóg nas stworzył na Swój obraz i podobieństwo. Każdy z nas jest ikoną Boga. Na ile jednak jestem do Niego podobny?