Ile Mu dałeś?

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu, rok I, Mt 7,7-12

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków".

 

Nasz Mistrz Jezus Chrystus zachęca nas bardzo bezpośrednio: „proście, a otrzymacie…”. Nie bójmy się zatem prosić Pana o łaski duchowe nawet wtedy, gdy jesteśmy niekiedy oddaleni od Boga poprzez grzech.

Bóg, jako kochający i odpowiedzialny Ojciec, daje tylko to, co naprawdę jest nam potrzebne. Aby w naszym życiu dokonała się łaska wypełnienia naszych próśb, potrzebna jest wiara. Trzeba gorąco prosić i mieć silną, niezachwianą wiarę.

A co my mamy ofiarować Bogu za Jego łaski? Wierność Jego nauce, otwartość na bliźniego, nasze uczciwe i godne życie, czynienie dobra i głoszenie niezgłębionej miłości naszego Boga, który ukochał nas miłością wierną.

Ile od Boga otrzymałeś, a ile Mu dałeś…?