Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: „Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im: "Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem". Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.

 

Różne rzeczy zajmują nasze życie. O różnych rzeczach mówimy. Dzisiaj Bóg chce, byś wezwał Jego imienia. To pozornie niewiele, ale wystarczy, byś wyraźniej dostrzegł, że Ci błogosławi.

Niech Cię Bóg błogosławi.