Imię

Niedziela, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia), rok A, Lb 6,22-27

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».

 

Różne rzeczy zajmują nasze życie. O różnych rzeczach mówimy. Dzisiaj Bóg chce, byś wezwał Jego imienia. To pozornie niewiele, ale wystarczy, byś wyraźniej dostrzegł, że Ci błogosławi.

Niech Cię Bóg błogosławi.