Inicjatywa Boga

Czwartek, Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika (17 października), rok I, Rz 3,21-30a

Bracia: Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczana przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusie Chrystusie dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej, za dni cierpliwości Bożej, wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan.

 

Święty Paweł przypomina nam, że to nie człowiek przynosi Bogu dar z przeprosinami, ale to Bóg wychodzi do człowieka z pojednaniem. Mimo iż to ludzie zawinili, Bóg przejmuje inicjatywę uzdrowienia. Nie ma się co przechwalać złożonymi przez siebie ofiarami, bo Bogu nie można dać czegoś, czego jeszcze nie ma. Prawdziwą chrześcijańską ofiarą jest zgoda na działanie w nas Boga.