Iść ścieżkami Pana

Środa, bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika (14 czerwca), rok I, Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

 

Syn Boży przyszedł na ziemię, aby wypełnić to, co zostało zapowiedziane na kartach Starego Testamentu. Wypełnić oznacza działać zgodnie z wolą Bożą, a wolą Boga było, aby przez Niego, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie dokonało się zbawienie świata. Życie każdego z nas ma być wypełnianiem woli Bożej. Przychodzimy na ten świat, aby zrealizować Boży plan, jaki jest przewidziany w stosunku do nas. Punktem kulminacyjnym tego planu jest nasze zbawienie, jakie dokonuje się przez Chrystusa i w Chrystusie. Dlatego w naszym życiu dążymy do jak najpełniejszego zjednoczenia się z Chrystusem. Dokonuje się to wówczas, gdy przyjmujemy sakramenty święte, gdy słuchamy Słowa Bożego i je wypełniamy w naszym codziennym życiu. Plan, który Bóg ma w stosunku do nas, jest najlepszy z możliwych. Bóg pragnie naszego szczęścia. Jeśli zaufamy Panu i podążymy jego ścieżkami, osiągniemy pełnię szczęścia i dostąpimy radości przebywania z Nim.