Iść we właściwym kierunku

Czwartek, XVII Tydzień Zwykły, rok I, Wj 40,16-21.34-38

Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu nakazał Pan. Wzniesiono przybytek pierwszego dnia pierwszego miesiąca roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek: założył podstawy, ustawił deski, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. I rozciągnął namiot nad przybytkiem, i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to Pan nakazał Mojżeszowi. Następnie wziął Świadectwo i położył je w arce, włożył też drążki do pierścieni arki i przykrył arkę z wierzchu przebłagalnią. Wniósł następnie arkę do przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą, i zakrył nią Arkę Świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę, a jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę aż do dnia uniesienia się obłoku. Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki.

 

Jeśli chcemy w życiu iść we właściwym kierunku, musimy spotykać się z Bogiem. Wybudowanie przybytku zajmuje trochę czasu, każdy szczegół jest ważny, ale musimy mieć czas i ulubione miejsce na rozmowę z Bogiem. Nasz Namiot Spotkania to nie miejsce ucieczki przed rzeczywistością. To święta przestrzeń na zewnątrz i wewnątrz nas, która nadaje sens temu, kim jesteśmy, i określa cel naszego życia.