Istota naszej wiary

Sobota, IV Tydzień Wielkanocny, rok I, J 14,7-14

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

 

Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie (J 14, 9-11).

Przedstawiony wyżej fragment szczególnie do nas przemawia, ponieważ dotyka on istoty naszej wiary. Wskazuje na przenikającą się łączność pomiędzy Ojcem i Synem. Dowodzi istnienia Trójcy Świętej. Jest to fakt trudny do pojęcia dla zwykłego ludzkiego umysłu. Tylko w przestrzeni wiary możemy ten fakt przyjąć. Jezus każe nam dostrzec tę głęboką wzajemną zażyłość, jaka istnieje między Nim a Ojcem. To, co Jezus mówi i robi, ma swoje źródło w Ojcu i Ojciec wyraża się w pełni w Jezusie. Wszystko to, co Ojciec pragnie nam powiedzieć, znajduje się w słowach i czynach Syna. Wszystko, co On chce spełnić dla naszego dobra, spełnia przez swojego Syna. Wiara w Syna pozwala nam mieć „przystęp do Ojca” (Ef 2,18).

„Panie, pokaż nam Ojca” – prosi Filip (J 14,8).

Spójrzmy wokół siebie. Próbujmy odkryć obecność Boga w naszej codzienności, zobaczyć ślady Boga w tym, co nas otacza – w pracy, w naszych relacjach z ludźmi, w drugim człowieku, w chorobie, która jest dobrym momentem, aby zjednoczyć się z Chrystusem w Jego cierpieniu. 

Mimo że nigdy tego nie zrozumiemy, wszystko – cokolwiek by to było dzieje się z Bożego przyzwolenia. Zaufajmy Panu Bogu.

Bóg jest wśród nas. Spróbujmy Go dostrzec. Chwała Panu.