abp Henryk Hoser - biskup diec. warszawsko-praskiej, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Episkopatu, członek Komisji Duszpasterstwa i Rady ds. Rodziny Episkopatu; 
prof. Janina Milewska-Duda i prof. Jan Tadeusz Duda - naukowcy, profesorowie krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, rodzice prezydenta RP Andrzeja Dudy; 
Dorota Chotecka i Radosław Pazura - aktorzy; 
Monika i Marcin Gajdowie - terapeuci rodzinni i rekolekcjoniści; 
ks. dr. hab. Zdzisław Struzik - pracownik naukowy Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Papieża Jana Pawła II. 

Całość poprowadzi Jan Pospieszalski, dziennikarz i publicysta. 

Plan uroczystości: 
17.00 - Msza św. w Kaplicy Matki Bożej - przewodniczy abp Henryk Hoser 
18.30 - Debata z cyklu: 'Raport Jasnogórski 2016', Sala Rycerska 
21.00 - Apel Jasnogórski pod przewodnictwem abpa Henryka Hosera 

Zapraszamy jednocześnie do obejrzenia zapisu telewizyjnego z poprzedniej, trzeciej debaty jasnogórskiej:Debaty odbywać się będą jeszcze przez kolejne 5 miesięcy: 24 stycznia, 21 lutego, 20 marca, 17 kwietnia i 1 maja. 

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: 
- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 
- Konferencja Episkopatu Polski 
- metropolita częstochowski abp Wacław Depo 
- generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski 
- Instytut Prymasa Wyszyńskiego 

Za realizację telewizyjną odpowiada „Niedziela TV”. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: 
- Tygodnik katolicki Niedziela 
- Telewizja TRWAM i Radio Maryja 
- Polskie Radio Katowice 
- Radio FIAT 
- Katolicka Agencja Informacyjna 
- Biuro Prasowe Jasnej Góry 
- Radio Jasna Góra 
- Radio Warszawa 
- Internetowe Radio profeto.pl 
- Sercański Portal Ewangelizacyjny profeto.pl 
- Dobre Media. 

Strona internetowa Debaty Jasnogórskiej www.raport.jasnagora.pl                                                            _____________________

Słowo przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry: 

Szanowni Państwo, 
Czcigodni Księża i Ojcowie, Czcigodne Siostry i Bracia, 

Jasna Góra powraca do wielowiekowej tradycji dysput teologicznych na Sali Rycerskiej. W 50 lat po Millenium chrztu Polski pragniemy podjąć refleksję nad programem zawartym w Ślubach Jasnogórskich Prymasa Tysiąclecia. Przygotowywane przez nas wydarzenie nosi tytuł: RAPORT JASNOGÓRSKI 2016. 

Dziewięcioletnia nowenna przed rokiem 1966 przygotowywała Kościół i Naród do odnowy moralnej i życia chrześcijańskiego. Dziewięciomiesięczna modlitwa i dysputa jasnogórska ma nas przygotować do przeżycia 1050. rocznicy chrztu, przez refleksję nad treściami poszczególnych ślubów jasnogórskich. Chcemy także opowiedzieć te treści nowym językiem. Zastanawiać się będziemy nad ich aktualnością w życiu Polaków i w Kościele XXI wieku. W ten sposób - mamy nadzieję - powstanie Raport Jasnogórski 2016. 

Inspiracją dla nas są słowa św. Jana Pawła II: 'Ludzie współcześni są szczególnie wrażliwi na godność osoby, na jej prawa. Ślubowanie jasnogórskie mieści w sobie także, rzec można polską kartę praw człowieka' (Castel Gandolfo, 26 sierpnia 1990). 

Debatować będziemy przez dziewięć miesięcy (27 września, 24 października, 22 listopada, 20 grudnia, 24 stycznia, 21 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 1 maja). Dyskutanci ze świata Kościoła, nauki i kultury, prowadzeni przez red. Jana Pospieszalskiego spotykać się będą na Jasnej Górze w obecności widowni i zaproszonych gości. Dyskusja będzie rejestrowana, a następnie udostępniana szerokiemu gronu odbiorców poprzez Internet, stacje radiowe i telewizyjne. Intencją organizatorów jest wywołanie szerokiej refleksji, zainspirowanej naszymi debatami. Każde spotkanie poprzedzone będzie modlitwą w intencjach Ojczyzny. 

Serdecznie zapraszamy! 

przeor Jasnej Góry 
o. Marian Waligóra