Jak otrzymać łaski

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu, rok I, Mt 7,7-12

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków ».

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus udziela nam rad, jak otrzymać łaski od Boga.

Proście, szukajcie, kołaczcie… spójrzcie na mój krzyż, na tabernakulum i powiedzcie, co Was martwi lub boli. Jesteśmy Jego dziećmi, więc na pewno nas wysłucha. Jednak nie jak wróżka spełniająca wszystkie zachcianki, lecz jak mądry Ojciec wiedzący, co jest dla nas dobre, a co nam może zaszkodzić.

Nie bójmy się przyjść i prosić... Bóg to przecież najlepszy z wszystkich ojców.