Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

 

Jaką miarą mierzymy, myśląc, mówiąc o innych, dając im coś od siebie? Bardzo ważne pytanie postawione nam w dzisiejszej Ewangelii na naszej wielkopostnej ścieżce. Niech naszą odpowiedzią będzie takie otwieranie się na miłosierdzie Boże – poprzez wytrwałą modlitwę, zanurzanie się w słowie Bożym i korzystanie z sakramentu pokuty – byśmy mogli przekazywać dalej doświadczenie wyzwalającej miłosiernej miłości Pana.

Duchu Święty, prowadź nas do samego serca Miłosiernej Miłości.