Jakie jest królestwo niebieskie?

Wtorek, XXX Tydzień Zwykły, rok I, Łk 13,18-21

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach». I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

 

Jakie jest królestwo niebieskie? Jest jak drzewo dające pożywienie i schronienie wielu stworzeniom. Ale początek tego drzewa jest zamknięty w niewielkim ziarenku, ziarenku gorczycy.

Dziś jesteś mały, ale każdy ma ogromny potencjał i dlatego przez swoją wyjątkowość jesteśmy zaproszeni do tworzenia królestwa samego Boga.