Jakim prawem to czynisz?

Poniedziałek, III Tydzień Adwentu, rok I, Mt 21,23-27

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: «Jakim prawem to czynisz? i kto Ci dał tę władzę?» Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie: jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?» Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” A jeśli powiemy: „od ludzi”, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka». Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

 

Czy można Bogu zadać takie pytanie? Czy wypada? Można, jednak nie wypada. Zadać pytanie to jedno, a otrzymać odpowiedź to drugie. By ją otrzymać, potrzeba pokory, a w tym wypadku zdecydowanie jej brakowało. To dobra szkoła dla każdego z nas. Zawsze powinniśmy pamiętać, kim jest Bóg i kim jesteśmy my.