W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem». A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?». Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?». Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

 

Nie zawsze słowa Jezusa są dla nas oczywiste. Nie tylko dzieci, ale także dorośli miewają problem ze zrozumieniem Ewangelii, a często także z jej przyjęciem w swoim życiu. Jezus daje nam wybór. Jesteśmy wolni i w tej wolności możemy wybrać życie z Nim lub bez Niego. Kiedy mamy wątpliwości, warto zapytać, tak jak Szymon Piotr: „do kogo pójdziemy”, jeżeli nie pozostaniemy z Tobą, Panie?

Życie z Bogiem jest wymagające, ale ma jasne zasady wypływające z przykazań, z Pisma Świętego, a to daje nam pewność dobrego życia.