JEDNO SŁOWO

Jedno Słowo - Obok

JEDNO SŁOWO

Jedno Słowo - Obok

Sobota, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, rok A, J 19,25-27

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.