JEDNO SŁOWO

Jedno Słowo – Umiłowałem

JEDNO SŁOWO

Jedno Słowo – Umiłowałem

Czwartek, V Tydzień Wielkanocny, rok I, J 15,9-11

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».