JEDNO SŁOWO

Jedno Słowo - Zabiorą

JEDNO SŁOWO

Jedno Słowo - Zabiorą

Poniedziałek, Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera (23 września), rok I, Łk 8,16-18

Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”.