Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Jedno zdanie, krótkie, często traktowane jedynie jako wstęp do właściwego opowiadania. Przedstawienie czasu, miejsca akcji i bohaterów (ważne w każdym szkolnym wypracowaniu). A jednak warto rozważyć to zdanie, bo zawiera w sobie opis sposobu, w jaki Bóg działa także w naszym życiu. 

W szóstym miesiącu – Bóg działa w konkretnym czasie. A raczej w najlepszym czasie. Najlepszym dla nas, dla Niego i całego świata. Nie przychodzi za wcześnie ani za późno, choć czasem może się nam tak wydawać. 

Posłał Bóg – Bóg jest zaangażowany w sprawy nasze i całego świata. Choć może się to wydawać niewiarygodne, Pan Bóg chce zaangażować się osobiście w nasze sprawy, ale czy my Mu na to pozwalamy? 

Posłał Bóg Anioła Gabriela – Bóg działa także przez innych, wie, kogo do nas posłać, nie zostawia nas samych. Pamiętajmy też i o naszym Aniele Stróżu – to pierwszy posłany, który ma nas wspomagać w naszym życiu. 

do miasta w Galilei, zwanego Nazaret – Bóg działa w konkretnym miejscu, Nazaret był tak małą i nic nieznaczącą mieściną, że Łukasz musiał doprecyzować, gdzie leży. A jednak właśnie w tym miejscu rozegrała się największa tajemnica w historii ludzkości. Jest też druga strona tego faktu – nie ma takiego miejsca, żeby przed Bożą mocą się schować. 

do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida - Bóg zna naszą teraźniejszość i przeszłość, zna nas, naszą rodzinę i nasze pochodzenie. 

a Dziewicy było na imię Maryja – Bóg zna nas osobiście, po imieniu, wie, kim jesteśmy, interesuje się nami, właśnie nami. Zna szczegóły z naszego życia i dzięki temu może działać we właściwy dla nas sposób.

W konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, osobiście i przez inne osoby, znając wszystkie szczegóły naszego życia – tak Bóg działał w życiu Maryi, tak teraz chce działać w naszym życiu.