W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

 

Piękna modlitwa Jezusa o jedność dla Apostołów i całego Kościoła. Kiedy Bóg wyniesie Jezusa ponad wszystkie stworzenia, to przyczyni się do uznania Jezusa za Syna Bożego i do uwielbienia Boga Ojca. Jezus otrzymał od Ojca władzę nad całą ludzkością. Do zakresu tej władzy należy również udzielenie życia wiecznego. Lecz sprawowanie pełni władzy zależy od wejścia do chwały niebieskiej.

Jedność, o którą tak prosi Jezus, ma być dla każdego człowieka priorytetem. Często doświadczamy braku jedności w rodzinach, sąsiedztwie… Tym bardziej powinniśmy naśladować Jezusa i gorąco modlić się o przywrócenie tej jedności tam, gdzie jej brakuje.