I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli Mu: Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli Mu uczniowie: Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Lecz On im odpowiedział: Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!

 

«Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela».

Oto Słowo, które w piękny sposób podkreśla tajemnicę małżeństwa, jego głębię i pochodzenie: to nie człowiek, ale sam Bóg już na samym początku «stworzył ich jako mężczyznę i kobietę» i ustanowił jedność i nierozerwalność małżeństwa. Grzech jednak naruszył tę jedność i wprowadził człowieka w błąd a nawet do zguby, zatwardzając jego serce i oddalając od Boga, czyniąc go nieszczęśliwym i samotnym.

Jezus przychodzi, aby tę jedność odnowić, aby przywrócić małżeństwu jego pierwotną wartość, jego powagę i sens, jego powołanie. Dziś często zapomina się, że to Bóg jest jedynym i pierwszym celem małżonków. To On powinien być «Centrum» życia małżeństwa i rodziny i  to od Niego pochodzimy i do Niego zmierzamy. I jak wielkiego szczęścia doświadczają Ci, którzy świadomie, każdego dnia przyjmują Jezusa do swojego życia, bo odkrywają, że im bardziej Go kochają, im bardziej wprowadzają Jego Słowo w życie, tym prawdziwiej zaczynają kochać swoich współmałżonków i swoich najbliższych członków rodziny. Ich relacje i jedność małżeńska nie są budowane tylko na «marnych ludzkich uczuciach», ale na Skale, na prawdziwej i jedynej Miłości, którą jest Żywy Bóg, Jezus Chrystus, Źródło wszelkiego dobra i piękna.

Przyjdź Panie Jezu i zamieszkaj pośród nas.

 

Przeczytaj również >>Wierzę żeby zrozumieć<< Przemysława Radzyńskiego.