Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”. Pytali Go: „Gdzie, Panie?” On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy”.

 

Dziś Pan Jezus kolejny raz obiecuje nam nadejście królestwa niebieskiego. Zanim to nastąpi, odbędzie się Sąd Ostateczny. I wtedy każdy z nas będzie rozliczony z tego, jak żył, ze swoich uczynków – tych dobrych i tych złych.

Pewnie wielu z nas zastanawiało się, kiedy paruzja (ponowne przyjście Pana Jezusa) nastąpi i jak będzie wyglądać – czy poprzedzi je jakaś katastrofa, która zniszczy świat, czy może stanie się to nagle, tak zwyczajnie podczas normalnego dnia. Po ludzku każdy z nas chciałby znać ten moment, ażeby się doskonale do niego przygotować. Pan Jezus mówi nam jednak, że mamy być cały czas gotowi na Jego powtórne przyjście. Mamy wykorzystać każdą minutę naszego życia do zbawienia. Nie mamy zaprzątać sobie głowy tym, kiedy to nastąpi. Ważniejsze jest, aby przeżyć swój czas dla Boga i z Nim.

Już dziś możemy doświadczyć Jego obecności. On przychodzi do nas codziennie w Komunii Świętej. Czy nie zapominamy o tym i czy nie czekamy wciąż na Jego przyjście ostateczne, a nie cieszymy się spotkaniem z Nim już tu na ziemi?

On czeka na Ciebie każdego dnia! On JEST!