Jest pośród nas

Czwartek, XXXII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 17,20-25

Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: Oto tam lub: Oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie.

 

„Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: «Oto tu jest» albo: «tam». Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”. Czeski ksiądz, Tomasz Halik, w swej książce „Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą” stawia pytanie: dlaczego tak nam trudno dostrzec Boga w naszym codziennym życiu? Odpowiada niezmiernie głęboko i dosadnie pisząc, że jest On za blisko nas i dlatego Go nie dostrzegamy. „Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”. Niech te słowa Ewangelii będą dla nas zachętą do odkrywania obecności Bożego królestwa na ziemi i w naszych sercach, które zagościło w nich w dniu chrztu świętego i chce się nieustannie rozwijać obejmując wszystkie wymiary naszej codzienności, każdy nasz oddech i bicie serca. Ono jest i nieustannie przychodzi, nade wszystko w sakramentach, Słowie Bożym, modlitwie, spotkaniu z bliźnim… Duchu Święty pomagaj nam z radością odkrywać, że królestwo Boże jest pośród nas.