Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!”. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?”. Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

 

Nie wiem, czy wiesz, ale jesteś powołany. Ja też jestem powołany. Wszyscy mamy zaproszenie Pana do wzięcia udziału w uczcie i życia w pełnej radości. Są tylko dwa pytania. Pierwsze – czy chcesz wejść na najwspanialszą ucztę, jakiej świat nie widział? Bo niektórzy są zbyt zajęci sobą i nie chcą. Drugie pytanie – czy jesteś gotowy wziąć udział w tej uczcie? Obowiązuje bowiem strój weselny, którym jest stan łaski uświęcającej. Jeżeli nie masz takiego stroju, nie zostaniesz wpuszczony...

Ale w każdej chwili możesz po ten strój sięgnąć – po prostu idź do spowiedzi. Teraz już jesteś gotowy!