Jesteś świadkiem

Środa, I Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Łk 11,29-32

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

 

Dzisiejsza Ewangelia przypomina Ci, że jako człowiek wierzący w Jezusa Chrystusa jesteś świadkiem prawdziwego cudu. Tym cudem jest to, że Bóg dla Ciebie stał się człowiekiem, dał się ukrzyżować i zmartwychwstał. Uczynił to nie dlatego, abyś czuł się wyróżniony i wywyższony, ale żebyś czuł się zawsze kochany i wiedział, że nigdy nie jesteś sam. Jezus Chrystus przyszedł na świat z miłości do ludzi. Swoim życiem, męczeńską śmiercią i zmartwychwstaniem dał ludziom „coś więcej niż Jonasz”, pokazał, że kocha nas bezgranicznie.