Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

 

Dzisiaj Ewangelia mówi o posłaniu Jedenastu. My także jesteśmy posłani, aby głosić Ewangelię. Na mocy chrztu każdy chrześcijanin jest powołany. 

Głoszenie Chrystusa oznacza, że idziemy za Jezusem, naśladujemy Go. Nie możemy tego robić własnymi siłami, ale poprzez doświadczenie Żywego Boga jesteśmy zdolni głosić Jego Słowo. 

Być świadkami jak Apostołowie wymaga odwagi otwarcia się na Jego wolę. Ale wtedy na chwałę Pana dzieją się cuda.