Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo". Mówił jeszcze: "Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu". W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

 

Oto jeszcze jedna przypowieść. Królestwo Boże Jezus porównuje do ziarna wrzuconego w ziemię. Niezależnie od pory dnia ziarno zaczyna się rozwijać! Następują naturalne procesy życiowe: kiełkowanie, wzrost, ujawnienie swojej postaci, rozrost, dojrzewanie i oczywiście wydanie owocu.

Bóg troszcząc się o nas daje nam dobre warunki do wzrostu!

Ziarno nie wzrośnie bez gleby, ziarno nie rozwinie się bez odpowiednich warunków.

Ziarno nie wzrośnie bez wody, składników odżywczych, światła i ciepła.

Jakże to przypomina nam DOBREGO, TROSKLIWEGO OJCA. To wszystko zapewnia nam ON, troszczy się o nas poprzez rodzinę, Chrzest Św., Eucharystię, opiekę Ducha Św. oraz poprzez posilanie się Słowem Bożym. Bo chociaż Królestwo Boże i świat przyrody różnią się od siebie, to równocześnie zachodzi pewne podobieństwo. Chrystus mówi, że "ziemia sama z siebie wydaje plon". Wiemy jednak, że za tym samorzutnym działaniem ziemi kryje się życiodajna moc, którą Stworzyciel obdarzył każde żyjące stworzenie. ON OBDARZA NAS MOCĄ I POMAGA WZRASTAĆ!

Każdy człowiek chce rozmawiać z Bogiem, a więc modlić się. Powinien – zgodnie z tym, co mówi Jezus – pamiętać, że Ojciec dobrze wie, czego nam potrzeba i to jeszcze przedtem, nim Go o coś poprosimy.

Jeżeli będziemy trwać i współpracować w Kościele to Królestwo Boże jak najmniejsze ziarnko gorczycy będzie rozwijało się, wzrastało i stanie się silną, okazałą rośliną, dającą schronienie innym. Da nam bezpieczeństwo w tych trudnych czasach.

Pamiętajmy: ziarno wzrasta, wydaje plon i oczywiście czekają nas żniwa!