Uroczystość Objawienia Pańskiego (Mt 2, 1-12)

 Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. 

1. Jezus wszystkich

To wydarzenie wielkie, które świętujmy dzisiaj w Kościele, jest dla nas przede wszystkim przypomnieniem tej prawdy, że Jezus nasz Pan nie jest dany na wyłączność jedynie chrześcijanom, ale jest On Bogiem wszystkich. Nawet tych, którzy jeszcze, tego nie odkryli, nawet tych, których nazywamy lub sami siebie określają jak niewierzący. Mędrcy bowiem, którzy zjawili się w Betlejem, nie są przywołani przez Ewangelistę po to, by Bożemu Narodzeniu nadać znamiona inkulturacji i poprawności politycznej, ale by ukazać fakt, że Ten który się narodził jest prawdziwym Bogiem wszystkich.

Jezus dzisiaj objawia się całemu światu, bez względu na religię, płeć, kolor skóry czy szerokość geograficzną w której żyje. Pomimo tego, że mamy XXI wiek i cały wachlarz wyznań i filozofii, którymi współcześni próbują żyć, to jednak prawdą jest to, że nie ma innego Boga poza naszym Panem. I choć wielu szuka Go, często po omacku i nieraz do końca swojego życia nie znajdując, to jednak nie umniejsza to prawdzie o Wcieleniu i o tym, że Bogiem całej ludzkości jest Ten objawiony w Jezusie z Nazaretu. Jesteśmy więc niesamowicie uprzywilejowani nosząc Imię Jego na sercu, będąc ochrzczonymi, a z drugiej strony nosimy owo brzemię odpowiedzialności za tych, którzy jeszcze nie odkryli pełni prawdy o Bogu. (30 % tekstu, czytaj dalej z profeto.pl)

Fot. sxc.hu