Jezus chce kroczyć z Tobą

Niedziela, III Tydzień Zwykły, rok B, Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus powołuje Apostołów. Wybrańcy będą z Nim przebywać, słuchać tego, co mówi, aby później budować Jego Kościół, gdy On odejdzie po swoim zmartwychwstaniu do Boga Ojca.

Jezus oczekuje, że my również odpowiemy na Jego wezwanie, aby Kościół był żywy i ciągle się rozwijał. Mamy tak jak Apostołowie towarzyszyć Mu każdego dnia. Tylko co to znaczy towarzyszyć Jezusowi? To nic innego, jak podążać Jego ścieżkami, żyć Jego nauką, okazywać miłość każdemu człowiekowi. Niby nic i wydaje się proste, ale sami wiemy, że bywa z tym ciężko.

Kiedy przebywasz w szkole, pamiętaj, że jesteś uczniem Jezusa, postępuj tak, jak On by postąpił. Świadomość, że Jezus chce kroczyć z Tobą, chce Ci towarzyszyć w życiu, zobowiązuje do świadectwa na co dzień. Bądź więc dobry i miłosierny, bo właśnie taki jest Jezus.