Jezus jest naszym pokrzepieniem

Środa, Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła (7 grudnia), rok I, Mt 11,28-30

Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

 

Czy podczas tegorocznego Adwentu uda się Jezusowi przekonać nas, że Jego nieskończonym pragnieniem jest bycie dla nas niewyczerpywalnym pokrzepieniem? Chce on nas uwolnić od brzemienia życia religijnego jako zbioru nakazów i zakazów wprowadzając nas w rzeczywistość miłości swego Ojca. Jezusowe jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie, ponieważ jest przeżywane w nierozerwalnej jedności z życiodajną miłością Ojca.

Tak, Duch Święty chce nas prowadzić do odkrywania wolności w miłości, którą nam ofiarowuje Bóg w swoim Synu.

Jezu, przekonaj nas, że tylko Ty jesteś naszym pokrzepieniem!